Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim

 


 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 Kierownik Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu

 Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim

 ogłasza

 KONKURS MEDYCZNY NA UDZIELNIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 w Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego

 w Ożarowie Mazowieckim ul. Konopnickiej 8

 i Filii w Józefowie ul. Lipowa 28A


 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

 ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY - wersja .pdf

 ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY - wersja .doc

 ZAŁĄCZNIK NR 2 - wersja .pdf

 ZAŁĄCZNIK NR 2 - wersja .doc

 ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA

 ZAŁĄCZNIK NR 4 - wersja .pdf

 ZAŁĄCZNIK NR 4 - wersja .doc 


 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 na kompleksową informatyzację Gminnego Samodzielnego

 Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego (GSPZLO)

 w Ożarowie Mazowieckim

 wraz z wdrożeniem systemu telekomunikacyjnego

 i bezpośredniej radiografii cyfrowej

 GSPZLO.1.2018


 UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z DNIA 17.08.2018 R. NA DZIEŃ 20.08.2018 R.


 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - wersja .pdf

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - wersja .docx

 UMOWA

 OFERTA - wersja .pdf

 OFERTA - wersja .docx

 JEDZ

 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ - wersja .pdf

 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ - wersja .docx


 ZMIANA TREŚCI SIWZ - 09.07.2018

 ZMIANA TREŚCI SIWZ - 16.07.2018


 UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ - 19.07.2018

 UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ - 20.07.2018

 UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ - 01.08.2018


 UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ I ZMIANA TREŚCI SIWZ - 13.08.2018

 Aktualny załącznik Nr 1 do SIWZ - wersja .pdf

 Aktualny załącznik Nr 1 do SIWZ - wersja .docx


 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY