COVID-19: Pamiętaj o maseczce na twarzy oraz dezynfekcji rąk. Dziękujemy.

Projekt Unijny

Projekt Unijny

W latach 2018-2021 nasza Przychodnia przeprowadziła informatyzację infrastruktury i cyfryzacji usług medycznych w zakresie projektu pn. „Wdrożenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim w celu osiągnięcia wzrostu jakości i dostępności usług medycznych” ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 525 273 zł, w tym dofinansowanie 863 520 złotych.

Projekt obejmował następujące obszary:

  1. Utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego obsługę elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym jej archiwizację, przetwarzanie i udostępnianie innym placówkom medycznym związane z realizacją procesu diagnostyczno-terapeutycznego i ograniczenie do niezbędnego minimum dokumentacji medycznej w formie pisanej;
  2. Uruchomienie e-usług w tym: e-rejestrację i e-skierowanie, powiadamianie pacjentów o wystawieniu e-recepty, przypominanie o zbliżającej się wizycie, a także uruchomienie Indywidualnego Konta Zdrowotnego pacjenta, w którym pacjent ma możliwość zarządzania swoimi wizytami i podglądu wyników badań.
  3. Ucyfrowienie aparatu RTG wraz z transmisją obrazów z urządzeń diagnostycznych do dokumentacji pacjenta;
  4. Wdrożenie jednolitego systemu telekomunikacyjnego, zespalającego trzy lokalizacje siecią światłowodową, a przez to zwiększenie zabezpieczenia dokumentacji medycznej przed przypadkowym dostępem.
Skip to content