COVID-19: Pamiętaj o maseczce na twarzy oraz dezynfekcji rąk. Dziękujemy.

Leki na receptę

Leki na receptę

Zapotrzebowania na stale przyjmowane leki prosimy składać:

 1. w postaci pisemnej, bezpośrednio w Rejestracji Przychodni na ul. M. Konopnickiej 9 lub w Rejestracji Filii w Józefowie ul. Lipowa 28A.
  W takim zapotrzebowaniu koniecznie proszę podać:
  dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL)
  2. wykaz kończących się leków
  3. aktualny numer telefonu do Pacjenta
  Podanie aktualnego numeru telefonu komórkowego umożliwi przesłanie kodów recept przy użyciu SMS. Podobnie mogą być przesłane Pacjentom e-skierowania do innych świadczeń medycznych.
 2. W celu ułatwienia zgłaszania zapotrzebowania na leki do Państwa dyspozycji został uruchomiony adres mailowy: recepty@gspzlo-ozarow.pl
  Inne sprawy niż wnioski o wypisanie leków zgłaszane na ten adres mailowy nie będą rozpatrywane.
 3. Pacjenci, którzy nie będą mogli przekazać zapotrzebowania na leki w formie „papierowej” lub elektronicznej proszeni są o kontakt:
  Rejestracja Przychodni w Ożarowie Mazowieckim ul. M. Konopnickiej 9 tel. 22 344 86 00
  2. Rejestracja w Filii w Józefowie ul. Lipowa 28A tel. 344 86 5

Telefoniczne zapotrzebowania na leki można składać od poniedziałku do piątku po godzinach 11:00.

Zachęcamy również do zakładania Internetowego Konta Pacjenta (IKP) w serwisie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia: www.pacjent.gov.pl
W IKP jest możliwość sprawdzenia i wglądu w e-recepty, e-skierowania czy e-zwolnienia oraz uzyskiwania zwrotnych wiadomości pocztą elektroniczną i sms na telefony komórkowe.

Szanowni Państwo,
Przy składaniu zapotrzebowania na stale przyjmowane leki, na Państwa wniosek, istnieje możliwość wypisania e-recepty nawet na cały rok (np. na 12 opakowań leku). Taką receptę można realizować w aptece i odbierać leki w miarę zużywania kolejnych opakowań medykamentów, nie ma konieczności jednorazowego wykupienia wszystkich opakowań leków przyjmowanych na stałe. Kod recepty będzie ważny przez cały czas na jaki zostanie wystawiona recepta (np. na rok). Żeby nie tworzyć niepotrzebnych zapasów leków oraz nie obciążać budżetu domowego, taką receptę można realizować np. co miesiąc, przy czym jednorazowo nie można odebrać w aptece leków zaordynowanych na więcej niż na 180 dni.

Przypominamy również, iż zgodnie z § 12 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, celem przedłużenia recepty należy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dostarczać nie rzadziej niż co 12 miesięcy od lekarza specjalisty informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania, oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Skip to content