COVID-19: Pamiętaj o maseczce na twarzy oraz dezynfekcji rąk. Dziękujemy.

Start

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego

Przychodnia w Ożarowie Mazowieckim i Józefowie

Dbamy o zdrowie, dbamy o Ciebie!

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim rozpoczął działalność od 1 kwietnia 2000 roku w budynku przy ul. Konopnickiej 8 w Ożarowie Mazowieckim. Utworzony został przez Radę Miejską Ożarowa Mazowieckiego w celu zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy. Przewodniczącym Rady Społecznej GSPZLO jest Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. Stopniowo rozszerzono działalność Zakładu o usługi specjalistyczne. Od 1 stycznia 2008 roku w nowo wybudowanym obiekcie w Józefowie przy ul. Lipowej 28a uruchomiono Filię Zakładu.

Posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie bezpłatnych usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla osób uprawnionych do bezpłatnych świadczeń.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
W naszych przychodniach przyjmują lekarze pierwszego kontaktu dla dzieci oraz osób dorosłych.
Skip to content