COVID-19: Pamiętaj o maseczce na twarzy oraz dezynfekcji rąk. Dziękujemy.

O nas

O nas

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim rozpoczął działalność od 1 kwietnia 2000 roku w budynku przy ul. Konopnickiej 8 w Ożarowie Mazowieckim. Utworzony został przez Radę Miejską Ożarowa Mazowieckiego w celu zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy. Przewodniczącym Rady Społecznej GSPZLO jest Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. Stopniowo rozszerzono działalność Zakładu o usługi specjalistyczne. Od 1 stycznia 2008 roku w nowo wybudowanym obiekcie w Józefowie przy ul. Lipowej 28a uruchomiono Filię Zakładu.

Posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie bezpłatnych usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla osób uprawnionych do bezpłatnych świadczeń.

Przychodnia w Ożarowie Mazowieckim a także Filia w Józefowie, czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Rejestracja medyczna jest do dyspozycji Pacjentów już od godziny 7.30. Na wizytę do lekarza można zapisać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warunkiem korzystania z porad lekarza pierwszego kontaktu ( internisty, pediatry, lekarza medycyny rodzinnej) jest wypełnienie i złożenie „deklaracji wyboru” oraz aktualny dokument ubezpieczenia i dowód tożsamości. Druk „deklaracji wyboru” dostępny jest w Rejestracji Medycznej oraz na stronie internetowej przychodni.
Warunkiem korzystania z porad lekarzy specjalistów takich jak: – chirurg , neurolog, diabetolog, laryngolog – jest aktualne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu oraz aktualny dokument ubezpieczenia i dowód tożsamości do wglądu. Do ginekologa nie jest wymagane skierowanie.

Skierowanie nie jest także wymagane do lekarzy udzielających porad odpłatnie, poza kontraktem z NFZ (endokrynologa i lekarza medycyny pracy). Punkt Pobrań w przychodni w Ożarowie Mazowieckim czynny jest codziennie w godzinach 7.30 – 9.30, a w Filii w Józefowie codziennie w godzinach 8.00 – 9.00.
Badania zlecane przez lekarzy w ramach obowiązujących kontraktów z NFZ są dla Pacjentów bezpłatne.

Badania laboratoryjne, EKG, USG, RTG, na które Pacjent nie posiada skierowania od lekarzy zatrudnionych w GSPZLO są możliwe do wykonania odpłatnie . Na badanie rentgenowskie zawsze jest wymagane skierowanie (również na badania RTG wykonywane odpłatnie).
Obydwie przychodnie realizują profilaktyczne programy zdrowotne : profilaktyka chorób układu krążenia i profilaktyka raka szyjki macicy , przeprowadzają szczepienia ochronne dla dzieci i dorosłych, zarówno szczepienia obowiązkowe jak i zalecane.
Pacjenci zapisani do przychodni w Józefowie wykonują badania laboratoryjne I EKG w Józefowie, mogą natomiast korzystać z porad lekarzy specjalistów oraz pracowni RTG i USG w Ożarowie Mazowieckim.

Zakład sprawuje także opiekę pielęgniarską nad uczniami publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy.

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego posiada 3 przychodnie:

 1. Przychodnia Główna (POZ, Rehabilitacja) ul. Marii Konopnickiej 9 w Ożarowie Mazowieckim
 2. Przychodnia Specjalistyczna ul. Marii Konopnickiej 8 w Ożarowie Mazowieckim
 3. Filia (POZ i ginekologia) ul. Lipowa 28A w Józefowie.

Rada Społeczna
Rada Społeczna działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje pierwsze posiedzenie podmiot tworzący – Miasto Ożarów Mazowiecki. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Zarząd Podmiotu.

Rada Społeczna jest organem:

– inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego

– doradczym kierownika podmiotu leczniczego.

Wszystkie ważne decyzje kierownik podmiotu leczniczego, przedstawia do opinii Radzie Społecznej, uzyskując akceptację lub nie w postaci uchwały.

Obecna Rada Społeczna została powołana 28 grudnia 2021 roku Uchwałą nr XLVII/440/21 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim:

 1. Przewodniczący – Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego;
 2. Członkowie:
  1. Pani Grażyna Wojszczyk – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
  2. Pani Grażyna Szymankiewicz – przedstawiciel Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim,
  3. Pan Adrian Antosiewicz – przedstawiciel Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim,
  4. Pan Zbigniew Szelenbaum – przedstawiciel Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
Skip to content