COVID-19: Pamiętaj o maseczce na twarzy oraz dezynfekcji rąk. Dziękujemy.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Nasze przychodnie:

 • Przychodnia w Ożarowie, ul. Marii Konopnickiej 9
 • Przychodnia w Józefowie, ul. Lipowa 28a

Świadczeń zdrowotnych udziela zespół POZ: lekarz, pielęgniarka i położna. Świadczenia udzielane są w przychodni lub  w miejscu zamieszkania pacjenta, jeżeli stan zdrowia pacjenta uniemożliwia wizytę ambulatoryjną

Świadczenia udzielane są w dni powszednie w godzinach 8:00 – 18:00.

Punkt pobrań czynny jest w dni powszednie w godzinach 7:30 – 09:30.

Dla pacjentów POZ naszej Przychodni, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, zapewniamy:

 1. badania laboratoryjne:
  • albumina,
  • aminotransferaza alaninowa (ALT),
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
  • amylaza,
  • antygen HBs-AgHBs,
  • białko całkowite,
  • białko C-reaktywne (CRP),
  • bilirubina całkowita,
  • bilirubina bezpośrednia,
  • cholesterol całkowity,
  • cholesterol-HDL,
  • cholesterol-LDL,
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
  • czynnik reumatoidalny (RF),
  • fibrynogen
  • fosfataza alkaliczna (ALP),
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
  • FT3 (wolna trijodotyronina),
  • FT4 (wolna tyroksyna),
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
  • glukoza,
  • hemoglobina glikowana (HbA1c),
  • hormon tyreotropowy (TSH),
  • kinaza kreatynowa (CK),
  • kreatynina,
  • kwas moczowy,
  • miano antystreptolizyn O (ASO),
  • mocznik,
  • morfologia krwi,
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
  • potas,
  • proteinogram,
  • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity
  • retykulocyty,
  • sód,
  • test obciążenia glukozą (krzywa cukrzycowa),
  • transferryna,
  • trójglicerydy (TG) (triglicerydy),
  • VDRL test przesiewowy,
  • wapń zjonizowany,
  • wskaźnik protrombinowy (INR),
  • żelazo,
  • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
  • ogólne badanie moczu,
  • ilościowe oznaczanie białka w moczu
  • ilościowe oznaczanie glukozy w moczu
  • ilościowe oznaczanie wapnia w moczu,
  • ilościowe oznaczanie amylazy w moczu,
  • posiew moczu z antybiogramem,
  • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
  • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella,
  • badanie ogólne kału,
  • pasożyty w kale,
  • krew utajona w kale.
 2. badania rentgenologiczne (RTG):
  • zdjęcie klatki piersiowej,
  • zdjęcia kostne kręgosłupa,
  • zdjęcia kostne kończyn,
  • zdjęcia kostne miednicy,
  • zdjęcie czaszki,
  • zdjęcie zatok,
  • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej,
  • inne zgodnie ze zleceniem lekarza.
 3. badania ultrasonograficzne (USG):
  • USG tarczycy i przytarczyc,
  • USG ślinianek,
  • USG nerek,
  • USG moczowodów,
  • USG pęcherza moczowego,
  • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej,
  • USG gruczołu krokowego,
  • USG obwodowych węzłów chłonnych.
 4. badanie elektrokardiograficzne spoczynkowe (EKG)
 5. badanie spirometryczne

Dodatkowo lekarz POZ może kierować Pacjentów na finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

Podstawowa Opieka Zdrowotna realizowana jest dla pacjentów, którzy posiadają aktywną deklarację w naszej przychodni do lekarza, pielęgniarki i położnej. Deklaracje wyboru znajdują się tutaj »

Badania spoza listy lub wykonywane na zlecenie lekarza spoza naszej Przychodni lub bez zlecenia lekarskiego podlegają opłacie w kasie Przychodni. Pełna lista badań, które można wykonać w naszej Przychodni znajduje się w tutaj »

Skip to content