COVID-19: Pamiętaj o maseczce na twarzy oraz dezynfekcji rąk. Dziękujemy.

O nas

O nas

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim rozpoczął działalność od 1 kwietnia 2000 roku w budynku przy ul. Konopnickiej 8 w Ożarowie Mazowieckim. Utworzony został przez Radę Miejską Ożarowa Mazowieckiego w celu zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy. Przewodniczącym Rady Społecznej GSPZLO jest Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. Stopniowo rozszerzono działalność Zakładu o usługi specjalistyczne. Od 1 stycznia 2008 roku w nowo wybudowanym obiekcie w Józefowie przy ul. Lipowej 28a uruchomiono Filię Zakładu.

Posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie bezpłatnych usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla osób uprawnionych do bezpłatnych świadczeń.

Przychodnia w Ożarowie Mazowieckim a także Filia w Józefowie, czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Rejestracja medyczna jest do dyspozycji Pacjentów już od godziny 7.30. Na wizytę do lekarza można zapisać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Jest także możliwość rejestracji za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Więcej tutaj: http://gspzlo-ozarow.pl/e-rejestracja/

Warunkiem korzystania z porad lekarza pierwszego kontaktu ( internisty, pediatry, lekarza medycyny rodzinnej) jest wypełnienie i złożenie „deklaracji wyboru” oraz aktualny dokument ubezpieczenia i dowód tożsamości. Druk „deklaracji wyboru” dostępny jest w Rejestracji Medycznej oraz na stronie internetowej przychodni.
Warunkiem korzystania z porad lekarzy specjalistów takich jak: – chirurg , neurolog, diabetolog, laryngolog – jest aktualne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu oraz aktualny dokument ubezpieczenia i dowód tożsamości do wglądu. Do ginekologa nie jest wymagane skierowanie.

Skierowanie nie jest także wymagane do lekarzy udzielających porad odpłatnie, poza kontraktem z NFZ (endokrynologa i lekarza medycyny pracy). Punkt Pobrań w przychodni w Ożarowie Mazowieckim czynny jest codziennie w godzinach 7.30 – 9.30, a w Filii w Józefowie codziennie w godzinach 8.00 – 9.00.
Badania zlecane przez lekarzy w ramach obowiązujących kontraktów z NFZ są dla Pacjentów bezpłatne.

Badania laboratoryjne, EKG, USG, RTG, na które Pacjent nie posiada skierowania od lekarzy zatrudnionych w GSPZLO są możliwe do wykonania odpłatnie . Na badanie rentgenowskie zawsze jest wymagane skierowanie (również na badania RTG wykonywane odpłatnie).
Obydwie przychodnie realizują profilaktyczne programy zdrowotne : profilaktyka chorób układu krążenia i profilaktyka raka szyjki macicy , przeprowadzają szczepienia ochronne dla dzieci i dorosłych, zarówno szczepienia obowiązkowe jak i zalecane.
Pacjenci zapisani do przychodni w Józefowie wykonują badania laboratoryjne I EKG w Józefowie, mogą natomiast korzystać z porad lekarzy specjalistów oraz pracowni RTG i USG w Ożarowie Mazowieckim.

Zakład sprawuje także opiekę pielęgniarską nad uczniami publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy.

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego posiada 3 przychodnie:

 1. Przychodnia Główna (POZ, Rehabilitacja) ul. Marii Konopnickiej 9 w Ożarowie Mazowieckim
 2. Przychodnia Specjalistyczna ul. Marii Konopnickiej 8 w Ożarowie Mazowieckim
 3. Filia (POZ i ginekologia) ul. Lipowa 28A w Józefowie.

Rada Społeczna
Rada Społeczna działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje pierwsze posiedzenie podmiot tworzący – Miasto Ożarów Mazowiecki. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Zarząd Podmiotu.

Rada Społeczna jest organem:

– inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego

– doradczym kierownika podmiotu leczniczego.

Wszystkie ważne decyzje kierownik podmiotu leczniczego, przedstawia do opinii Radzie Społecznej, uzyskując akceptację lub nie w postaci uchwały.

Obecna Rada Społeczna została powołana 28 grudnia 2021 roku Uchwałą nr XLVII/440/21 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim:

 1. Przewodniczący – Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego;
 2. Członkowie:
  1. Pani Grażyna Szymankiewicz – przedstawiciel Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim,
  2. Pan Adrian Antosiewicz – przedstawiciel Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim,
  3. Pan Zbigniew Szelenbaum – przedstawiciel Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
Skip to content