COVID-19: Pamiętaj o maseczce na twarzy oraz dezynfekcji rąk. Dziękujemy.

Telekonsultacja Lekarska

Telekonsultacja Lekarska

Informacja dotycząca organizacji teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim

  1. Teleporada może być udzielona w formie porady telefonicznej a w uzasadnionych przypadkach także drogą mailową (np. powtórzenie leków w przypadku chorób przewlekłych).
  2. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.
  3. Termin teleporady ustalany jest z pracownikiem rejestracji pod nr telefonu: 22 344 86 00 lub 22 344 86 50 (Filia Józefów).
  4. Lekarz kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty oraz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
  5. Bardzo prosimy o przestrzeganie punktualności ustalonych wizyt. Personel medyczny będzie kontaktować się w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, w odstępach nie krótszych niż 5 min., teleporada zostaje anulowana. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez pacjenta zgodnie z pkt 3.
  6. Podczas teleporady lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.
  7. Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów w formie papierowej, do odbioru w rejestracji przychodni.
  8. Tak jak przy wizycie osobistej, wystawienie pacjentowi skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do szpitala, powinno być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.
Skip to content